Istorijat

Časopis »Hrana i ishrana« izlazi od 1960. godine, i objavljuje originalne i stručne radove, referentne članke, teme za diskusiju, vesti i informacije, prikaze, stručne reportaže i sl. iz oblasti proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Tematika časopisa je veoma široka i obuhvata radove počev od higijene ishrane i bolesti vezane za neadekvatnu ishranu, toksikologije, problema društvene ishrane, ispitivanja kvaliteta i biološke vrednosti hrane, higijenske ispravnosti namirnica, pa do ekonomskih i tehničkih razmatranja problema proizvodnje hrane i pravilne ishrane. Broj po godištima je bio različit od dvanaest do šest brojeva, a 1993. je izašao samo jedan dvobroj; 1994. i 1995. po dva dvobroja; 1996 jedan četverobroj; 1997 jedan dvobroj; 1998 tri dvobroja i nadalje uglavnom jedan ili dva dvobroja godišnje. Časopis je svojim sadržajem i kvalitetom postigao ugled ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu tako da na koricama nosi međunarodnu oznaku za identifikaciju ISSN 0018-6872 a registrovan je i kod Chemical Abstract Service, Ohio, SAD čiju oznaku takođe nosi na koricama.

Od 2010. godine časopis izlazi dva puta godišnje. Godišnja pretplata iznosi 1000 dinara.

Prema kriterijumima Ministarstva za prosvetu i nauku RS, časopis je kategorizovan od 2011. godine u M52 kategoriju časopisa u oblasti biotehnologije.

Radovi publikovani u časopisu od 2014. godine dostupni su u elektronskoj formi, pored web prezentacieje Društva za ishranu Srbije, i na platformi CEONa kao i na mađunarodnoj mreži CrossRef, Medline, SCIndeks i Web of Science.

Primerci časopisa publikovani do 2014.godine dostupni su u Narodnoj bibiblioteci Srbije i Bibloteci Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Hrana i ishrana je prof. Bato Korać (koracb@ibiss.bg.ac.rs), a Uredjivački odbor čini 15 vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Uređivački odbor

 • Evangelos Polychronopoulos, University of Athens, Medical School, Athens, Gračka
 • Heiner Boeing, German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke, Nemačka
 • Philip Calder, University of Southtampton, Velika Britanija
 • Stefaan de Henauw, University of Gent, Belgija
 • Marie Kunesova, Institute of endocrinology, Prag, Češka
 • Budimka Novaković, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Ana Stančić, Univerzitet u Beogradu, IBISS, Beograd, Srbija
 • Aleksandra Korać, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Zorica Nikolić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
 • Sladjana Šobajić, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija
 • Bojana Vidović, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija

 • Miomir Niksić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija
 • Dusica Stojanović, Univerzitet u Nisu, Medicinski fakultet, Nis, Srbija
 • Milka Popović, Institut za javno zdravlje Vojvodina/Medicinskifakultet, Novi Sad, Srbija
 • Sladjana Žilić, Institut za kukuruz Zemun polje, Beograd, Srbija

Prethodna izdanja časopisa

Uputstvo autorima
Instructions for authors
ISSN (Štampano izd.) 0018-6972
ISSN (Online) 2560-452X