Skupovi

Jedan od načina na koji Društvo za ishranu ostvaruje svoje ciljeve vezane za praćenje savremenih dostignuća nauke u oblasti hrane i ishrane i njihovu primenu, kao i za kontinuiranu stručnu edukaciju svojih članova i stručnjaka zaposlenih u proizvodnji, prometu i kontroli kvaliteta namirnica, kao i u društvenoj ishrani i ugostiteljstvu, je organizacija stručnih i naučnih skupova.

PRIDRUŽITE SE DRUŠTVU ZA ISHRANU SRBIJE

POSTANITE čLAN