Društvo za ishranu Srbije svako godine organizuje jedan seminar pod opštim nazivom „susreti nautricionista“ a svake četvrte godine kongres o ishrani. Do sada je organizovano 27. susreta nutricionista i 14 kongresa. 13. i 14. kongres imali su međunarodni karakter.

Po potrebi Društvo organizuje i posebne stručne skupove i/ili kuseve, letnje škole i dr.

Skupovi

Jedan od načina na koji Društvo za ishranu ostvaruje svoje ciljeve vezane za praćenje savremenih dostignuća nauke u oblasti hrane i ishrane i njihovu primenu, kao i za kontinuiranu stručnu edukaciju svojih članova i stručnjaka zaposlenih u proizvodnji, prometu i kontroli kvaliteta namirnica, kao i u društvenoj ishrani i ugostiteljstvu, je organizacija stručnih i naučnih skupova.

PRIDRUŽITE SE DRUŠTVU ZA ISHRANU SRBIJE

POSTANITE čLAN