Društvo je za svoj višedecenijski rad dobilo niz priznanja (Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima i dr.), a stručni skupovi su održavani pod pokroviteljstvom najviših državnih institucija čiji su predsednici/ili predstavnici svojim prisustvom potvrđivali značaj koje je Društvo imalo u našoj zemlji.

Naš početak

Na osnivačkoj Skupštini »Društva za unapređenje narodne ishrane« 8. aprila 1956. godine koja je održana u Beogradu usvojeni su osnovni zadaci i postavljeni ciljevi rada, definisana je delatnost Društva koja je obuhvatila ceo lanac ishrane od proizvodnje, prerade, prometa hrane do njene upotrebe u ishrani. Ostvarivanje zacrtanih ciljeva i postavljenih zadataka bilo je moguće jer su Društvu pristupili stručnjaci različitih profila (agronomi, tehnolozi, hemičari, veterinari, ekonomisti, farmaceuti, lekari i dr.) koji su zajedničkim timskim radom učestvovali u izradi niza projekata, patenata, pripremi zakonskih i podzakonskih propisa o kvalitetu i zdravstvenoj bezbednosti hrane kao i strateških dokumenata koji se odnose na hranu i ishranu.

Ideja o osnivanju društva rodila se spontano ali ne slučajno. Nakon završetka II svetskog rata, stanovništvo Srbije, kao i u većini zemalja sveta, suočavalo se sa nedostatkom hrane, ekstenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, slabim kapacitetima prehrambene industrije, nedostatkom stručnog kadra i velikom potrebom da se suzbiju posledice nutritivnih deficita, unapredi zdravlje i radna sposobnost stanovništva. Navedeni problemi zahtevali su angažovanje stručnjaka različitog obrazovnog profila i tada je prepoznaza potreba multidisciplinarne sardanje što se i u savremenim okolnostima pokazuje kao dobra praksa.

Uvažavajući sve političke i društvene okolnosti, Drušrvo je prolazilo kroz razne organizacione transformacije. Sadašnji naziv i organizacija Društva definisani su na skupštini održanoj 18.oktobra 2008.godine

Nikada nismo odustajali

Uskladu sa definisanim aktivnostima, Društvo svake godine tradicionalno organizuje jednodnevni seminar po opštim nazivom „Dani nutricionista“ i svaka četvrte godine naučni kongres ishrane. 2022.godine organizovani su 28. susreti nutricionista a 2021. godine 14 kongres ishrane.

Društvo je od 1967. godine član Međunarodne unije nauka o ishrani (International Union on Nutrition Sciencies/IUNS) a od 2011.godine Federacije Evropskih Društava za ishranu (Federation of European Nutrition Societies/FENS).

PRIDRUŽITE SE DRUŠTVU ZA ISHRANU SRBIJE

POSTANITE čLAN