info

Predsednik Društva:
prof. Ljiljana Trajković Pavlović (ljilja.t.p@gmail.com)

Glavni urednik časopisa „Hrana i ishrana“:
prof. Bato Korać (koracb@ibiss.bg.ac.rs)

Za sve informacije o radu i aktivnostima Društva
ili o učlanjenju, možete poslati mail sa upitom.

ljilja.t.p@gmail.com