O nama

Društvo za ishranu Srbije je nevladina neprofitna organizacija koja okuplja stručnjake iz oblasti agronomije, biologije, biohemije, veterinarske medicine, dijetetike, ekonomije, prava, stomatologije, tehnologije, farmacije, humane medicine i drugih oblasti koje su povezane sa proizvodnjom i preradom hrane,  kvalitetom i bezbednošću hrane, kvalitetom ishrane i istraživanjem uticaja ishrane na zdravlje stanovništva, planiranjem ishrane zdravih i bolesnh ljudi.

U svom radu Društvo za ishranu Srbije sarađuje sa vladinim, nevladinim i obrazovnim institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Društvo za ishranu ima veći broj ciljeva i zadataka koji su definisani u Statutu Društva za ishranu Srbije.

STATUT DRUŠTVA

ČLANSTVO

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članovi Društva mogu biti sva punoletna lica, državljani Republike Srbije, kao i strani državljani, uključujući i pravna lica, koja žele da se angažuju na ostvarivanju ciljeva Društva i koji prihvataju Statut Društva. Za učlanjenje u Društvo potrebno je da zainteresovano fizičko ili pravno lice popuni pristupnicu i plati članarinu.

Budite u toku i pratite naše aktivnosti

PRIDRUŽITE SE DRUŠTVU ZA ISHRANU SRBIJE

POSTANITE čLAN