Beograd 20-22. novembar 2024.g
Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a, Beograd Srbija

NAČIN PRISUSTVA:
Lično
TEME KONGRESA:
– Održiva proizvodnja hrane i održiva ishrana
– Ishrana u različitim periodima života
– Hrana, ishrana i nezarazne bolesti
– Hrana, ishrana, imunitet i zarazne bolesti
– Kvalitet i zdravstvena bezbednost vode za piće i hrane
– Hrana sa dodatnom vrednošću, dijetetski suplementi i nove namirnice
– Hrana, ambalaža, klima i životna sredina
SLUŽBENI JEZICI:
Srpski i engleski

VIŠE INFORMACIJA:
conu2024.com        ili       jovana@miross.rs
POZIV SPONZORIMA:
Subjekti koji posluju sa hranom i vodom za piće, ambalažom za pakovanje hrane i vode za piće, opremom i potrošnim materijalom za industrijsku i zanatsku prozvodnju hrane tokom održavanja kongresa imaju  priliku da prikažu svoje proizvode, pisani i video materijal o svojoj kompaniji, o svojim proizvodima i uslugama. Takođe se pruža mogućnost organizacije predavanja i seminara u periodu koji se ne poklapa sa vremenom predviđenim za naučne sesije. Kontakt: ljiljanatp25@gmail.com i sobajic04@yahoo.com .
AKREDITACIJA:
Akreditacije stručnog skupa je u proceduri kod Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

O nama

Društvo za ishranu Srbije osnovano je 1956.g. Organizacija i naziv društva menjali su se više puta. Sadašnji naziv definisan je na izbornoj skupštini 2008.g.

Društvo za ishranu Srbije je nevladina neprofitna organizacija koja okuplja stručnjake iz oblasti agronomije, biologije, biohemije, veterinarske medicine, dijetetike, ekonomije, prava, stomatologije, tehnologije, farmacije, humane medicine i drugih oblasti koje su povezane sa proizvodnjom i preradom hrane, kvalitetom i bezbednošću hrane, kvalitetom ishrane i istraživanjem uticaja ishrane na zdravlje stanovništva, planiranjem ishrane zdravih i bolesnh ljudi.

U svom radu Društvo za ishranu Srbije sarađuje sa vladinim, nevladinim i obrazovnim institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Društvo za ishranu ima veći broj ciljeva i zadataka koji su definisani u Statutu Društva za ishranu Srbije.

STATUT DRUŠTVA