O nama

Društvo za ishranu Srbije je neprofitna, nevladina, organizacija i u svom radu nastavlja programsku tradiciju Jugoslovenskog društva za ishranu osnovanog 1993. godine.

Društvo okuplja naučnike i eksperte u oblasti ljudske ishrane iz domena prirodnih nauka, tehnike, tehnologije, ekonomije, prava, obrazovanja i drugih oblasti radi aktuelizovanja problema koji se javljaju u ovoj oblasti, širenja ispravnih informacija o ovim problemima u javnom mnjenju i uspostavljanja aktivne saradnje sa Društvima ishrane drugih zemalja. Društvo za ishranu ima veći broj ciljeva i zadataka koji su definisani u Statutu Društva.

STATUT DRUŠTVA

ČLANSTVO

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članovi Društva mogu biti sva punoletna lica, državljani Republike Srbije, kao i strani državljani, uključujući i pravna lica, koja žele da se angažuju na ostvarivanju ciljeva Društva i koji prihvataju Statut Društva. Za učlanjenje u Društvo potrebno je da zainteresovano fizičko ili pravno lice popuni pristupnicu i plati članarinu.

Budite u toku i pratite naše aktivnosti

PRIDRUŽITE SE DRUŠTVU ZA ISHRANU SRBIJE

POSTANITE čLAN