Loading Events

ODRŽIVA ISHRANA U ODRŽIVOM RAZVOJU

Beograd, 4. novembar 2022. godine

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Nemanjina  6  Zemun

Program je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja

  Republike Srbije  pod oznakom

B-109/22

za  lekare, farmaceute, biohemičare idijetetičare-nutricionistekao nacionalni seminar I kategorije što znači da

predavači dobijaju 12poena

 učesnici 6 poena

Organizacioni odbor:

 • Prof. dr Ljiljana Trajković Pavlović, predsednica

 • Prim.dr Vesna Palibrk Pantić

 • Prof. dr Miomir Nikšić

 • Prof. dr Jelena Cvejić

 • Doc. dr Vanja Todorović

 • Vesna Zečević, nutricionista

Programski/ Naučni odbor

 • Prof. dr Ivan Stanković, predsednik
 • Prof. dr  Slađana Šobajić,
 • Prof. dr  Dušica Stojanović
 • Prof. dr  Milka Popović
 • Prof. dr  Ljilja Torović
 • Prof. dr Marina Đorđević Nikić
 • Prof. dr Brižita Đorđević
SаtnicаTemаMetod rаdаPredаvаči / Moderаtori
9.00-10.00Registrаcijа učesnikа
10.00-10.15Uvodnа reč orgаnizаtorа i popunjаvаnje ulаzno-izlаznog testа

Moderаtori: Nаđа Vаsiljević i Dаnijelа Ristih Medić

10.15-10.45Održiva ishranaPredаvаnjeProf. dr Budimka Novaković Medicinksi fakultet Novi Sad
10.45-11.15Pristup hrani i zdravoj životnoj sredini kao uslov zdravlja u Agendi za održivi razvoj do 2030.gmаsePredаvаnjeProf. dr Marija Babović
Filozofski fak. Odeljenje Sociologija
11.15-11.45Navike u ishrani odraslog stanovništva Srbije 2000-2020.gPredаvаnjePrim. dr sci.med. Jelena Gudelj Rakić
Inst.javno zdravlje Srbije-„Batut“
11.45-12.15Značaj dostupnost higijenski ispravne vode za piće Agendi održivog razvoja: izazovi u RS
dijete: odmerаvаnje koristi i rizikа
PredаvаnjeProf. dr Katarina Paunović
Medicinski fakultet Beograd
12.15-13.15Hrana , ishrana i održivi razvojRadionicaProf. dr Maja Grujičić
Medicinski fak. Novi Sad, Prof. dr Jelena Jovičić Bata
Medicinski fakultet Novi Sad
13.15.-13.45PAUZAPAUZAPAUZA

Moderatori: Slađana Stanojević i Dragan Milićević

13.45-14.15Da li okolnosti i događaji na našoj planeti dovode u pitanje održivost proizvodnje hrane i eliminaciju siromaštva i gladi?PredavanjeProf. dr Miroslav Vrvić
Dr. sci. bioh. Nikoleta Lugonja
Viši naučni saradnik
Univ. Beograd, Institut za hemiju,tehnologiju i metalurgiju
14.15-14.45Koncept jedno zdravlje: holistički pristup u funkciji održivog razvoja sistema hrane i ishranePredavanjeDr sci. vet. Dragan Milićević
Naučni savetnik
Inst. za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
14.45-15.15Mogućnost primene sojine okare u formulisanju funkcionalne hranePredаvаnjeProf. dr Slađana Stanojević
Polj. fak. Beograd-Zemun
15.15-15.45Bioaktivne komponente iz komine grožđa: sadašnja primena i budući izazovi u izradi funkcionalne hranePredаvаnjeProf. dr dr Mirjana Pešić
Polj. fak. Beograd-Zemun
15.45-16.45Održivo okruženje - šta možemo da uradimo?RаdionicаProf. dr Marijana Ćurčić
Doc. dr Nevena Ivanović
Farmaceutski fak. Beograd
16.45-17.15Ulаzno-izlаzni testRаdionicа: Diskusijа, Rad u malim grupama, Dodela sertifikataSvi učesnici

Kotizacija

1.Kotizacija za članove Društva za ishranu Srbije  i studente:

Rana 4 000din  do 15. oktobra 2022 .g

Kasna 5 000din  16. oktobra do 03. novembra 2022.g

Na dan seminara: 6 000din (za studente 5000din)

2.Kotizacija za učesnike koji nisu članovi Društva za ishranu Srbije

Rana  6 000din do 15. oktobra 2022 .g

Kasna 7 000din   16. oktobar – 03. novembar 2022.g

Na dan seminara: 8 000din

Kotizacija za privredne subjekte

Prisustvo seminaru i deljenje reklamnog materijala

15 000din

Prisustvo seminaru, reklamni materijal i kratak film u pauzi

20 000/40 000/60 000din(5/10/15minuta trajanje filma)

Tekući račun Društva za ishranu Srbije

 325-9500600061759-43

Godišnja članarina Društva za ishranu Srbije, u iznosu od 1000,00dinara. Uz uplatu članarine, neophodno je popuniti zahtev za članstvo na obrascu koji se nalazi na sajtu društva na stranici ČLANSTVO i dostaviti isti e-poštom na: ljilja.t.p@gmail.com.

Za sve dodatne informacije i predloge obratiti se na telefon 062 86 220 67 ili putem e-pošte: ljilja.t.p@gmail.com.

Za podatke potrebne za registraciju faktura obratiti se  na:

tel.063 8455591 ili e-poštom vanja.todorovic@hotmail.com

Za osobe koje nisu državljani Republike Srbije kotizacija se uplaćuje  evrima.

Bankarske  instrukcije za uplatu biće dostavljene na upit e-poštom.

 

Penzioneri  i  nezaposlene osobe ne plaćaju kotizaciju

 

Beograd 20.septembar 2022.Predesednica Društva za ishranu Srbije

Prof. dr Ljiljana Trajković Pavlović

Obrazloženje teme seminara

Napori za iskorenjivanjenje gladi,  tj. obezbeđenje dostupnosti  hrane adekedkvatne po količini i nutritivnoj vrednosti i napori za samanjnjenje prekomerne konzumacije  hrane velike energetske gustine  usmereni su ka eliminaciji pothranjenosti i gojaznosti i bolesti koje nastaju kao  njihova posledica.   Navedeni elementi utkani  su i u Agendu održivog razvoja do 2030 UN koju je usvojilo 193 zemlje  2015 g. uključujući i Repubčiku Srbiju (RS). Nedovoljna dostupnost hrane u pojedinim populacionim grupama povezana je sa pothranjenošću majki, zastojem u rastu i razvoju  dece do 5 g starosti,  većom učastalošću mikronutritivnih deficita i smanjenom efikasnošću imunološkog sistema. Zdravstveni problemi  povećavaju opterećenost  zdravstvenog sistema i socijalnih davanja. Istovremeno, pekomerna upotreba hrane velike energetske gustine povezana je sa velikom prevalencijom prekomerne telesne mase i gojaznosti, hipertenzijom, dijabetesom tip 2, ishemijskim bolestima srca i krvnih sudova,  malignim neoplazmmama određenih lokalizacij, prevremenim invaliditetom i drugim vrstama rane onesposobljenosti i skraćenjem očekivanog trajanja života. Poseban problem pedstavlja  nedostupnost higijenski ispravne vode za piće i sanitacije  u određenim regijama što dodatno povećava rizik za  razvoj bolesti prenosivih hranom i vodom za piće(1).

Svetski samit o sistemu proizvodnje i plasmana  hrane, koji su oreganizoavale Ujedinjene nacije  2021. godine, okupio je veliki broj  najeminentnije stručnjake iz razlišitih oblasti . Cilj samita bio je da se donosiocima političkih odluka i stručnjacima, koji  učestvuju u sprvođenju usvojenih politika proizvodnje i plasmana hrane na svetskom, regionalnom i lokalnom nivou,  predstave relevantni  podaci  koji nedvosmisleno pokazuju da postojeći sistemi prizvodwe i plasmana hrane ne obezbeđuju optimalnu snabdevenost stanovništva hranom. Transformacija  sitema proizvodnje hrane i plasmana hrane nije jednostavna. To  je dugoročan proces koji treba da pomogne boljoj dostupnosti hrane kako bi se smanjila opterećnost države bolestima koje su preventabilne. S druge strane promene sistema proizvodnje i plasmana harne dale bi doprinos  u unapređenju zaštite živitne sredine i imala bi manje  nepovoljan  uticaj na sveukupne klimatske promene (2, 3).

U drugom izveštaju o napretku Srbije za dostizanje ciljeva održivog razvoja do 2030g (2021.g) konstatovano  je da je RS  ostvarila značajan  napredak u smanjenju siromaštva što se manifestuje smanjenjem broja neuhranjene, u rastu zaostale i gojazne dece. Nije ostvaren napredak u smanjenju nesigurnosti u obezbeđenju hrane, iako  je učinjen značajan napredak u unapređenju poljopivredne proizvodnje. Umeren napredak ostvaren je u unapređenju dostupnosti higijenski ispravnoj vodi za piće i kvalitetnije sanitacije, a istovremno je ostvaren mali napredak na pravilnom uklanjanju otpada uključujućii otpad iz prehrambene industrije i objekata za pripemu hrane za veliki broj korisnika. Problem postojanja velikih razlika životnog standarda po regijama  nije otklonjen.  U izveštaju je konstatovano i da nacionalne institucije ne poseduju relativno veliki broj podatka bitnih za  analizu određenih indikatora  (4).

Dostupna stručna literatura pokazuje da brojne naučne i stručne institucije i odgovorne  kompanije u RS sprovode istraživanja i programe na međunarodnom i lokalnom nivou koji doprinose unapređenju pojedinih oblasti bitnih za  održivi razvoj (5).

Cilj  seminara  koji organizuje Društvo za ishtanu Srbije je da eminentni domaći stručnjaci iz različitog ugla prezentuju značaj preporuka  za održivi način ishrane (6), potstaknu učesnike  da kroz diskusiju razmene svoja iskustva i daju predloge za buduće aktivnosti u oblasti unapređenja kvaliteta ishrane i smanjenja rizika za razvoj velike gupe bolesti  koje su povezane sa nepravilnom ishranom, analizraju podatke o poveznosti načina ishrane sa proizvodnjom i plasmanom hrane kao i dispozicijom  prehrambeng otpada  na državnom i lokalnom nivou.

 1. UN Srbija: Ciljevi održivog razvoja. Beograd. Dostupno na www. rs .one.un. org, (Jun, 25 2022).
 2. UN Scientific Group: Food system summit report. Science for tansformation of the food system. Summarized recommendations.2021. Available on: www.un.org/en/food-system-summit. (Availabl e Jun, 25 2022).
 3. Amoroso L. Post 2015 agenda and sustainable development goals: where we are no? Global opportunities to address malnutrition in all its forms including hidden hunger. World Rev Nutr.2018; 45-56.
 4. Marija Babović: Izveštaj o napretku u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030g u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku. Beograd 2022.
 5. Izazovi  održivog razvoja u Srbiji i Evropskoj uniji. Institut Društvenih nauka. Zbornik. Uredniici  P Jovanović, S Stojković Zlatanović.  Beograd 2020.
 6. FAO/WHO. Sustainable diet. Rome. 2019.

Prof. dr Ljiljana Trajković Pavlović

Predesednica Društva za ishranu Srbije

Go to Top