Loading Events

14. evropski kongres ishrane  održan je u periodu 14-17. novembra 2023. god. u Beogradu

Organizatori stručnog skupa bili su Feredaracija evropskih društva za ishranu i Društvo za ishranu Srbije. Organizaciju stručnog skupa podržalo je Ministarstvo za nauku, tehnološki razvoj i inovacije R Srbije. Na kongresu je učesvovalo oko 1500 stručnjaka, pretežno iz Evrope ali i stručnjaka iz  zemalja sa drugih kontinenta kao što su Indija, Novi Zeland, SAD,  Singapur i dr. Posebno je značajno što su na kongresu aktivno učešće imali predstavnici međunarodnih stručnih agencija kao što su Svetska zdravstvena organizacija, UNICEF, Agencija za hranu i poljoprivredu UN i dr.

Na izbornoj skupštini Federacije evropskih društava za ishranu, za novog predesednika u trajanju od 4 godine izabrana je prof. dr Slađana Šobajić podpredesednica Društva za ishranu Srbije, dok je predsednica Društva,  prof. dr Ljiljana Trajković Pavlović,  izabrana za člana borda za zemlje istočne Evrope.

Go to Top