Project Description

Dobrodošli na internet stranu Društva
za ishranu Srbije

Da Vam se predstavimo

Društvo za ishranu Srbije je neprofitna, nevladina, organizacija i u svom radu nastavlja programsku tradiciju Jugoslovenskog društva za ishranu osnovanog 1993. godine.

Društvo okuplja naučnike i eksperte u oblasti ljudske ishrane iz domena prirodnih nauka, tehnike, tehnologije, ekonomije, prava, obrazovanja i drugih oblasti radi aktuelizovanja problema koji se javljaju u ovoj oblasti, širenja ispravnih informacija o ovim problemima u javnom mnjenju i uspostavljanja aktivne saradnje sa Društvima ishrane drugih zemalja.

Društvo za ishranu ima veći broj ciljeva i zadataka koji su definisani u Statutu Društva.